ԲՐՈՆԶ չորրորդ փուլ

Ես այսօր անցել եմ ոսկերչության մեջ չորրորդ փուլին <<ԲՐՈՆԶ>>։ Քանի որ ես երկար ժամանակ աշխատում էի մոդելային մոմով բրոնզով աշխատելը ինձ համար միքիչ բարդեր էր։ Մշակելուց դու մտածում ես, որ քո ձեռքում գտնվում է մոդելային մոմ, բայց հետո դու հասկանում ես որ քո ձեռքում գտնվում բրոնզ։