Ը-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲառասկզբումլսվողԸ–նգրվումէԸտառով Օրինակ`ընձուղտ, ընկույզ, ընկնել, ընթացք, ըմբիշ ԲառամիջումգրվումէԸ,եթեդրանովսկսվողարմատկա: Օրինակ` անագընթաց, անընդունելի, նախընտրել, համընկնել: ՀինհայերենումունեցելենքԸՆԴևԸՍՏնախդիրները, որոնքայժմգործածվումենբառամիջոիմ, օրինակ` օրըստօրե, մեկընդմիշտ, քայլընդքայլ… ԲառավերջումլսվողԸ–նանպայմանգրվումէ, օրինակ` սեղանը, գիրչը, մարդը, տունը ՄնացածդեպքերումԸ–նլսվումէ, բայցչիգրվում Օրինակ` գ..նդակ, ս..տել, անխ..նա, վագ..ր… Պետքէհիշել Կան ձայն արտահայտող բառեր, որոնցում Ը-ն միակ ձայնավորն է և անպայման գրվում է, օրինակ` շըրխկ, դըրխկ, գըմփ…. Մեկընդմիշտ, համընդհանուր, լուսընկա, հոտնկայս, օրը.նդմեջ, հատընտիր, չնդունել, կնկնի, շրջակա, գնդացիր, առընթեր, անընդմեջ, մերթընդմերթ, օրըստօրե, անընկերասեր, չտեսնվել, կնկատի, կրնկակոխ, սրտամոտ, զուգընկեր, ընչաքաղց:

ԵՒ- ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Բառասկզբում լսվող և տառը գրվում է Ե, Վ տառերի միջոցով, օրինակ` եվրոպական, Եվա, Եվգենի… Բառամիջում լսվող և-ը գրվում է Ե, Վ տառերով, եթե այն նրանում վ-ով սկսվող արմատ կա, օչինակ` հոգեվիճակ- հոգե-վիճակ, Ոսկեվազ, դափնեվարդ, տարեվերջ….. Բառամիջում և-ը գրում ենք Ե, Վ տառերով նաև այն դեպքում, եթե բառի մեջ ունենք Եվրոպա արմատը, օրինակ` արևմտաեվրոպական: Բառամիջում լսվող … More ԵՒ- ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Յ-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայերենում յ-ն հանդես է գալիս ձայնավորների հետ և այդ կերպ կազմում երկհնչյուններ, ինչպես օրինակ – յա, յու, ույ – Հայաստան, ծայր, արյուն, անկյուն,  քույր, ընկույզ Յ տառն երբեմն կոչում ենք ձայնակապ, որովհետև կապում է երկու ձայնավոր հնչյուններ: Հայերենում շատ հաճախ երկու ձայնավորների միջև լսվում է “Յ”տառը, օրինակ տեսնեի գրում ենք բայց լսում ենք տեսնեյի, ուղիով … More Յ-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

«ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ»

Առաջադրանքներ1.      Ինպչպե՞ս պատահեց, որ փոքրիկ Ազնավուրին Շարլ կոչեցին:Մայրիկը ցանկանում  էր Շարլին տալ  Շահնուր անունը,  բայց  մանկաբարձուհին  մտածեց, որ Շահնուր  անունը  դժվար անուն է  և տվեց Շարլ անունը;2.     Քանի՞ տարի է ապրել Ազնավուրը:  Շարլ Ազնավուրը ապրել է 94 տարի։3.     Ի՞նչ էր Շարլի մայրիկի և հայրիկի անունները:Միշա և Քնար Ազնավուրյաններ։4.     Տեքստից դուրս գրեք 10 գոյական: Մամկաբարձուհի, կոճակ, տաբատ, … More «ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ»

ԵՂՆԻԿԸ

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:    Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո, երբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում էինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, որոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմորեն հանգչում էին ոսկեգեղմ անտառները:    «Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր, խորունկ, սև … More ԵՂՆԻԿԸ

Մի մրահոն աղջիկ տեսա

Մի մրահոն աղջիկ տեսաՌիալտոյի կամրջին,Հորդ մազերը— գետ գիշերվա,ԵՎ հակինթներ՝ ականջին: Աչքերը սև— արևներ սև,Արևների պես անշեջ,Գալարվում էր մեջքը թեթևԾաղկանկար շալի մեջ: Աչքս դիպավ աչքի բոցին,Ու գլուխս կախեցի,Ժպտաց ժպտով առեղծվածի,Հավերժական, կանացի: Միամիտ չեմ՝ հավատամ քեզ.Տառապանքս փորձ ունի.—Մի մրահոն կույս էր քեզ պես,Կոտրեց սիրտս պատանի… Առաջադրանքներ Կապույտով նշված բառերը բառակազմական վերլուծության ենթարկեք, դրանց արմատներով փորձեք նոր բարդ բառեր կազմել:Ծաղկանկար – Ծաղիկ+նկար -Ծաղկաձոր, ծաղկաման, Ծաղկավանք, ծաղկաթերթ։ Հավերժական- հավերժ+ական – … More Մի մրահոն աղջիկ տեսա

ԱԾԱՆՑ ԵՒ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բառերի կազմությունն ուսումնասիրելիս շատ կարևոր է ածանցները տարբերել վերջավորությունից: Ածանցները, բառին ավելանալով, փոխում են բառի ձևը և իմաստը. Օրինակ՝ սենյակ-սենյակային, քար-քարոտ, լույս-լուսավոր Վերջավորությունները, ավելանալով բառին, փոխում են բառի ձևը, բայց իմաստը մնում է նույնը, օրինակ՝ սենյակ-սենյակում, քար- քարեր, լույս-լույսից: ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ Հետևյալ արմատներին նոր արմատներ ավելացրեք և ստացեք բարդ բառեր: Փող-փողասեր, սև-սևազգեստ, ձեռք-ձեռնափայտ, փուշ-փշատերև, սիրտ-բարեսիրտ, աչք-աչքածակ, օր-օրացույց, հայր-կնքահայր:  Առանձնացրեքգոյականների վերջավորությունները և գոյականները գրեք ուղիղ ձևով:  Մեքենայով-մեքենա, ավազից-ավազ, անտառում-անտառ, քաղաքից-քաղաք, տառերին-տառեր, սեղանի-սեղան, լուսամուտից-լուսամուտ, մարդկանցով-մարդկանց, … More ԱԾԱՆՑ ԵՒ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ «ՄԱՀԱԿԸ» ԵՒ «ՈՍԿԻ ՁԿՆԻԿԸ»(ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) :

Մահակի և ոսկե ձկնիկի նմանությունն այն է, որ փայտահատն էլ, ծերունու կինն էլ երկուսն էլ ագահ էին և աղքատ, իսկ տարբերությունը այն է, որ Ոսկե ձկնիկի հեքիաթում կինը տանջում է ծերուկին, իսկ Մահակ հեքիաթում կինը փայտահատին չէր տանջում։

Մահակը

1.Հեքիաթը բաժանի՛ր մասերի և վերնագրի՛ր յուրաքանչյուր մասը։ Ես կբաժանեմ հեքիաթը երեք մասի՝ 1.Կախարդական սուփրան։ 2.Հարուստ փայտահատը։ 3.Ագահ փայտահատը։ 3.Բնութագրի՛ր փայտահատին։Փայտահատը շատ ագահ էր և աղքատ։ 4.Փոխիր հեքիաթի ավարտը։ ա)Երբ ծերունին մահակը տվեց փայտահատին և զգուշացրեց որ նա չխոսի մահակի հետ, իսկ նա խոսեց նա նորից դարձավ աղքատ։ բ)Փայտահատը դարձավ բզեզ, բայց նրա ունեցվացքը չանհետացավ։ 8.Հորինի՛ր … More Մահակը

ԴԱՐՁՎԱԾՔ

Կան բառակապակցություններ, որոնցում բառերն իրենց ուղիղ իմաստներով չեն հասկացվում, այլ միասին նոր՝ փոխաբերական իմաստով են արտահայտվում։ Այդպիսի բառակապակցությունները կոչվում են դարձվածքներ։ Առաջադրանք 1․ Յուրաքանչյուր տողի երկու բառակապակցություններից մեկը դարձվածք է․ գտի՛ր և դուրս գրիր։ Ոսկե ձեռքեր-ոսկե մատանի Արջի որս-արջի ծառայություն Գայլի ախորժակ-գայլի պոչ Գիրք առնել-թև առնել Գրիչ գտնել-լեզու գտնել Հացը կտրել-ճանապար կտրել Ափսե կոտրել-սիրտը կոտրել … More ԴԱՐՁՎԱԾՔ