Տերանական բառարան

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն Բոլորն առաջվանն է կրկին, Նորից դու հին տեղը նստում, Շարժում ես իլիկը մեր հին: Մանում ու հեքիաթ ես ասում, Մանում ես անվերջ ու արագ, Սիրում եմ պարզկա քո լեզուն, Ձեռներըդ մաշված ու բարակ։ Նայում եմ, մինչև որ անզոր Գլուխըս ծնկիդ է թեքվում, Նորից ես մանուկ եմ այսօր, Դրախտ է … More Տերանական բառարան

Արեվմտահայերեն Արեվելահայերեն բառարան

Աբբանա-բարձր տեղ բարցրունք ԱԳԱՆԵԼԻՔ-հագնելիք, հագուստ ԱԳԱՆՈՎԹ-հեղուկ ԱԲԲԱՍՈՒՀԻ-կաթոլիիկ կուսանոցի մայրապետ ԱԲԵՂԱՑ-մենակեաց կըօնաւքր ԱԳԱՊ-հավատաեալների համայնական ԱԳԱՅՑ-ուցի մանավանդ ԱԳԱՀ-Ընչասեր

ENGLISH

4 1.My sister is eating her dinner now .2. I always do my homework in the evening.3. Mother usually does the housework in the weekend.4. Khalid is tidying his room now.5. They usually go on holiday in august .6.Jane always goes to bed early.7. My dad usually sleeps in the afternoon.8. He is writing an … More ENGLISH

ԳԱՐՆԱՆԱՄՈՒՏ

Քնքշաբույր ծաղկանց հրեղեն խաղովԺպտում են նորից անտառ ու ձորակ,Եվ հեղեղները խոսուն-սառնորակՈղջունում են ինձ զվարթ ծիծաղով։ Զուգել ես նորից դաշտ, անտառ ու լեռ,Գարո՜ւն, ամեն տեղ նոր կյանք ես վառելԻմ սրտում էլ ես թևերըդ փռել,Ւմ հոգում էլ ես հրդեհել նոր սեր։ Եվ ահա կրկին զվարթ ու ջահել,Դուրս ելա տխուր մենության բանտից.Պայծառ աչքերըդ ողջունում են ինձ,Եվ ես չեմ … More ԳԱՐՆԱՆԱՄՈՒՏ

ԲՐՈՆԶ չորրորդ փուլ

Ես այսօր անցել եմ ոսկերչության մեջ չորրորդ փուլին <<ԲՐՈՆԶ>>։ Քանի որ ես երկար ժամանակ աշխատում էի մոդելային մոմով բրոնզով աշխատելը ինձ համար միքիչ բարդեր էր։ Մշակելուց դու մտածում ես, որ քո ձեռքում գտնվում է մոդելային մոմ, բայց հետո դու հասկանում ես որ քո ձեռքում գտնվում բրոնզ։

Մաթեմատիկա 03.02.2022

1216. Մի ծորակն ավազանը լցնում է 7 ժամում, իսկ մյուսը՝ 5 ժամում: Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի 1 ժամում, եթե երկու ծորակներն էլ բացվեն: լուծում 1/7+1/5=12/35 1241. Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ ընթանում է 11կմ /ժ արագությամբ, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ 7կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն են գետի հոսանքի արագությունը և նավակի արագությունը չհոսող ջրում: Լուծում 11-7=4 4:2=2 7+2=9 … More Մաթեմատիկա 03.02.2022

ENGLISH

1 He’s got five boxes. 2 There are two men in the garden. 3 That skirt is hers. 4 Is there any cola left? 5 My brother is tall.  6 This is Sue’s bike.            7 That is your pen. 8 These are our bags.       9 This is Bob’s train. 10 There aren’t some plates on … More ENGLISH

Մաթեմատիկա 01.02.2022

2-ի բաժանվում են այնթ թվերը, որոնք զույգ են։3-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի։5-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են 5 կամ 0 թվանշաններով։9-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի։10- բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են 0 թվանշանով։ — ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը … More Մաթեմատիկա 01.02.2022