Հայկական լեռաշխարհ

Սեպտեմբերի 12-16 Հարցեր • Բացատրել «հայրենիք» հասկացությունը։ Հայրենիքը դա այն տարացքն է որտեղ երկիրը ապրում է, կերտում իր պատմությունը, ստեղծում մշակութային արժեքներ:• Ո՞րն է հայ ժողովրդի հայրենիքը։ Հայաստանը:• Ի՞նչ անվանումներով է հայտնի հայոց հայրենիքը։ Արմենիա, Հայաստան, հայք, սոմխեթի:• Ի՞նչ ժողովրդներ են ապրում ՀՀ-ում։ Ռուսներ, ասորիներ, քրդեր, եզդիներ, ամերիկացեներ և այլ:• Նկարագրել Հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու … More Հայկական լեռաշխարհ