18.09.20.

1.Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով. 296+179+4+21=500 296+4=300 179+21=200 300+200=500 2.Ո՞րն է անհայտ արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, իսկ արտադրյալը՝ 56: 56:8=7 Պատ.՝7 3.Կատարիր բաժանում. 2505:15=167 4.Հաշվել թվային արտահայտության արժեքը. (971-317):6+574:14= 971-317=654 654:6= 5.Նշվածներից ո՞րն է սխալ. 1 դմ=10սմ 1ց=100 կգ 1ր=60վ (1մ=100մմ) 6.Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ. 1ժ=100ր 1կգ=100տ (1սմ=10մմ) … More 18.09.20.

16.09.2020

I can run but I can’t play chess. I can jump but I can’t play tennis. I can read but I can’t play volleyball. I can write but I can’t dance. I can sing but I can’t paint. I can ride a bike but I can’t swim. I can play the piano but I can’t play saxophone. I can prepare but I can’t … More 16.09.2020