ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 26.09.2020

Վարժ.75 5×5+5×5+5=55 6 x6+ 6x 6- 6=66 Վարժ.76 47+25×10:9-16+17-34=47 Վարժ.77 54806 տ.10 հ.800 հ.4000 54820 տ.20 հ.800 հ.4000 54823 տ.20 հ.800 հ.4000 54838 տ.30 հ.800 հ.4000 54849 տ.40 հ.800 հ.4000 54858 տ.50 հ.800 հ.4000 54869 տ.60 հ.800 հ.4000