ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐ ՏԱՐՎԱ ԳԻՇԵ ԴԱՐՁՎԱԾՔ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ Մահակը ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ «ՄԱՀԱԿԸ» ԵՒ «ՈՍԿԻ ՁԿՆԻԿԸ»(ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) : ԱԾԱՆՑ ԵՒ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Մի մրահոն աղջիկ տեսա Սեբաստացու օրեր.կրթահամալիրի տոն ԵՂՆԻԿԸ «ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ» Յ-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ- ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Ը-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ «ՉԱԼԱՆԿԸ» Օ-Ո ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ։ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ։ «ԱՄԵՆ, ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՈՍԿԵԶՕԾՎԵԼ Է» ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՈՒ ԱՐԱԲՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ «ՎԻՐԱՎՈՐ ԱՌՅՈՒԾՆ ՈՒ ԿՐԻԱՆ»

«ՎԻՐԱՎՈՐ ԱՌՅՈՒԾՆ ՈՒ ԿՐԻԱՆ»

Մեծ հավակնություններ ունեցող փոքր մարդկանց իրենց արժանի տեղը ցույց տալու համար նա մեկ այլ պատմություն էր պատմում որսորդի գնդակից վիրավորված առյուծի մասին, որ ցավից ոռնում էր և մահվան դուռն էր հասել: Առյուծին է մոտենում փոքրիկ, դանդաղաշարժ կրիան և հարցնում. — Ի՞նչդ է ցավում: — Որսորդն է վիրավորել, — պատասխանում է առյուծը: Կրիան բարկանում է և … More «ՎԻՐԱՎՈՐ ԱՌՅՈՒԾՆ ՈՒ ԿՐԻԱՆ»

ԵՐԿՈՒ ԱՐԱԲՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փառասիրությամբ ու երազանքներով տարածված մարդկանց բթամտությունը ցուցադրելու համար քեռիս պատմում էր նաև երկու արաբների պատմությունը, որոնցից մեկը խելացի էր, իսկ մյուսը՝ հիմար, և նրանք սար էին գնացել արջ որսալու: Իմ խփած արջի մորթին արդեն ծախել եմ, – ասում է հիմարը: – Դու քոնը դեռ չե՞ս ծախել: Չէ, – պատասխանում է խելացին, – այդ մասին կմտածեմ, երբ … More ԵՐԿՈՒ ԱՐԱԲՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Է-Ե Բառասկզբում լսվող է-ն գրվում է է տառով, օրինակ` էջ, էակ, էկրան, էություն, էներգիա Բառամիջում գրվում է է, եթե դրանով սկսվող արմատ կա, օրինակ` լայնէկրան, էլեկտրաէներգիա, մանրէ, ելևէջ… Մնացած դեպքերում լսվող է-ն գրվում է ե տառով, օրինակ` վերելք, ոսկե, տասներկու, մեխակ… Պետքէհիշել Բառասկզբում լսվում է է, բայց գրվում է ե հետևյալ բառերում եմ, ես, ենք, … More ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

«ԱՄԵՆ, ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՈՍԿԵԶՕԾՎԵԼ Է»

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերըԱշնան քամուն են ծափահարում:Քամին է այս ծով գանձերի տերը,Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ: Հարցեր և առաջադրանքներ Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը. «Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում»:Աշնանը ջրվեժը, առուն, ծառը, քամուց խշխշում են, իսկ … More «ԱՄԵՆ, ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՈՍԿԵԶՕԾՎԵԼ Է»

Օ-Ո ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ։ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ։

1)Թրչնորս, ով, օդանավակայան, բարձրորակ, վոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի, մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզոծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ, հանրօգուտ, ովքեր, Ոդիսևս, միջօրե, տափօղակ, անօգնական, շտապօգնություն, բնօրրան, օրեցօր, հանապազօրյա, ցածրորակ, ոհմակ, վոլտ, արծաթազօծ, փոխօգնություն։ 2)Հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութաբանական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ, օձագալար, օձիք, ամենաորակյալ, Որմիզդուխտ, հայորդի, արջորս, ջրօրհնեք, Ոլգոգրատ։

«ՉԱԼԱՆԿԸ»

Շատ բան կարելի է պատմել շների մասին, բայց այն, ինչ ուզում եմ պատմել, վերաբերում է մեր շանը, որն արդեն չկա:Մեր Չալանկր մի սև, բրդոտ շուն էր, կուրծքն ու վիզը ճերմակ, որ հեռվից թվում էր սպիտակ վզկապ։ Փոքրուց նրա ականջներն ու պոչը կտրել էին, այդ պատճառով ամառը սաստիկ տանջվում էր ճանճերի ձեռից, հողը փոս էր անում` … More «ՉԱԼԱՆԿԸ»

Ը-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲառասկզբումլսվողԸ–նգրվումէԸտառով Օրինակ`ընձուղտ, ընկույզ, ընկնել, ընթացք, ըմբիշ ԲառամիջումգրվումէԸ,եթեդրանովսկսվողարմատկա: Օրինակ` անագընթաց, անընդունելի, նախընտրել, համընկնել: ՀինհայերենումունեցելենքԸՆԴևԸՍՏնախդիրները, որոնքայժմգործածվումենբառամիջոիմ, օրինակ` օրըստօրե, մեկընդմիշտ, քայլընդքայլ… ԲառավերջումլսվողԸ–նանպայմանգրվումէ, օրինակ` սեղանը, գիրչը, մարդը, տունը ՄնացածդեպքերումԸ–նլսվումէ, բայցչիգրվում Օրինակ` գ..նդակ, ս..տել, անխ..նա, վագ..ր… Պետքէհիշել Կան ձայն արտահայտող բառեր, որոնցում Ը-ն միակ ձայնավորն է և անպայման գրվում է, օրինակ` շըրխկ, դըրխկ, գըմփ…. Մեկընդմիշտ, համընդհանուր, լուսընկա, հոտնկայս, օրը.նդմեջ, հատընտիր, չնդունել, կնկնի, շրջակա, գնդացիր, առընթեր, անընդմեջ, մերթընդմերթ, օրըստօրե, անընկերասեր, չտեսնվել, կնկատի, կրնկակոխ, սրտամոտ, զուգընկեր, ընչաքաղց:

ԵՒ- ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Բառասկզբում լսվող և տառը գրվում է Ե, Վ տառերի միջոցով, օրինակ` եվրոպական, Եվա, Եվգենի… Բառամիջում լսվող և-ը գրվում է Ե, Վ տառերով, եթե այն նրանում վ-ով սկսվող արմատ կա, օչինակ` հոգեվիճակ- հոգե-վիճակ, Ոսկեվազ, դափնեվարդ, տարեվերջ….. Բառամիջում և-ը գրում ենք Ե, Վ տառերով նաև այն դեպքում, եթե բառի մեջ ունենք Եվրոպա արմատը, օրինակ` արևմտաեվրոպական: Բառամիջում լսվող … More ԵՒ- ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Յ-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայերենում յ-ն հանդես է գալիս ձայնավորների հետ և այդ կերպ կազմում երկհնչյուններ, ինչպես օրինակ – յա, յու, ույ – Հայաստան, ծայր, արյուն, անկյուն,  քույր, ընկույզ Յ տառն երբեմն կոչում ենք ձայնակապ, որովհետև կապում է երկու ձայնավոր հնչյուններ: Հայերենում շատ հաճախ երկու ձայնավորների միջև լսվում է “Յ”տառը, օրինակ տեսնեի գրում ենք բայց լսում ենք տեսնեյի, ուղիով … More Յ-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ