Будущее времяя

Будущее времяя буду читатьты будешь читатьон – будет читатьона – будет  читатьмы будем читатьвы будете читатьони будут читать Образуйте будущее время: писать – он будет писать. рассказывать – ты будешь рассказывать. заказывать – они будут заказывать. отвечать – мы будем отвечать. покупать– он будет покупать. отдыхать – я буду отдыхать. здороваться – они будут здороваться … More Будущее времяя

Руский

1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов 6 часов 7 часов 8 часов 9 часов 10 часов 11 часов 12 часов Ночь — ночевать, ночной.Зелень — зелёный, зеленеть.Звон — звоночек, звонок, звонить.Лес — лесной, лесистый, лесник.Море — морской, моряк.Даль — далеко, далёкий.Cтепь — степной, степняк.Поле — полевой, полевод.Зимний — зима, зимовье.

РУСКИЙ

Այսօր սովորել ենք թվական   1 один           11 одиннадцать           21 двадцать один  2 два               12 двенадцать             22 двадцать два  3 три                 13 тринадцать            30 тридцать  4 четыре          14 четырнадцать        40 сорок  5 пять                15 пятнадцать            50 пятьдесят  6 шесть            16 шестнадцать          60 шестьдесят  7 семь               17 семнадцать            70 семьдесят  8 восемь            18 восемнадцать       80 восемьдесят  9 девять             19 девятнадцать        90 девяносто  10 десять              20 двадцать              100 сто Կատարել առաջադրանքը․Запишите словами.8-восемь,11-одиннадцать,17-семнадцать, 60-шестьдесят,82-восемьдесят два, 52-пятьдесят два, 67-шестьдесят семь, 75-семьдесят … More РУСКИЙ

СТАРИК-ГАДАВИК

Вышел старик-годовик, стал махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим особым именем.Махнул старик-годовик первый раз — и полетелипервые три птицы. Повеял холод, мороз.Махнул второй раз — снег стал таять, на поляхпоявились цветы.Махнул третий раз — полетела третья тройка. Стало жарко, душно.Махнул четвёртый раз — полетели ещё три птицы.Подул холодный ветер, пошёл дождь.А птицы … More СТАРИК-ГАДАВИК

Сказка а репке

Вы, наверное, знаете народную сказку о репке.Посадил дед репку. Репка выросла большая-пребольшая. А вытянуть репку дед не мог . Позвал дедбабку. И вдвоём с бабкой не могли вытянуть. Позвали внучку — не вытянули. Позвали Жучку, позваликошку, позвали мышку — и вытянули репку.Умная сказка! И вовсе не о репке эта сказка,а о дружной совместной работе.

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կատուն և մուկը գտնվում են նկարում պատկերվածլաբիրինթոսում։ Կատուն կարող է հասնել կաթին, իսկմուկը՝ պանրի կտորին։ Սակայն կատուն չի կարողհանդիպել մկանը։ Ի՞նչ տեսք ունի նկարի փակվածմասը։(A) (B) (C) (D) (E) 40 րոպե տևողությամբ դասը սկսվեց 11։50։ Դասի ճիշտ կեսին դասարան ներս թռավմի ծիտիկ։ Ե՞րբ դա տեղի ունեցավ։(A) 11:30 (B) 12:00 (C) 12:10 (D) 12:20 (E) 12:30 … More ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ