մաթեմատիա 04.03.2021

621) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30 ընտրի՛ր այնպիսի երեք թիվ, որոնց արտադրյալը 150 է: Ընտրի՛ր այդպիսի մի քանի եռյակ: 1x15x10=150 1x5x30=150 3x10x5=15ճ 622) Գծի՛ր իրար ոչ հավասար ուղղանկյուն որոնցից յուրաքնչյուրի մակերեսը 122մ է: 623) Գծի՛ր իրար ոչ հավասար ուղղանկյուն, որոնցից յուրաքնչյուրի պարագիծը 14 սմ է: