Մաթեմատիկա

847.Արտահայիր 1-սմ-ը մետրով 100 սմ 1դմ-ը մետրով 10 սմ 1մ-ը կիլոմետրով 1000 մ 1 մմ-ը սանտիմետրով 10 սմ 849.Կատարիր գործողություներըբ) 18լ 80մլ+10լ 980մլ-5լ 250մլ=23լ 810մլ 24լ 240լմ-5լ 600մլ +8լ 405մլ=27լ 045մլ