English

1Արամը միշտ խաղում է ֆուտբոլ իր ընկերների հետ կիրակի օրերին: Aram always plays football with his friends on Sundays. 2.Ես հագել եմ մի գեղեցիկ սպիտակ բլուզ(blouse) հիմա: I’m wearing a nice white blouse now. 3.Իմ հայրիկը չի դիտում հեռուստացույց հիմա: Նա քնած է բազմոցին: My dad is not watching TV now. He is sleeping on … More English