Մաթեմատիկա

Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով. 105 : 5 =21 (60+10+35) 837 : 9 =93 (774+27+36) 180 : 15 =12 (135+15+30) Կատարե՛ք բաժանում. 8610 : 123 =70 10375 : 83 =125 95918 : 398 =241 Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով. 109261 : 18 =67 (10908+18):18 81216 : 27 … More Մաթեմատիկա