Մաթեմատիկա

942. Երեք տարբեր օղակաձև երթուղիներով Երևանից միաժամանակ մեկնել են երեք ավտոբուսներ: Նրանցից մեկը Երևան է վերադառնում յուրաքանչյուր չորս ժամը մեկ, երկրորդը՝ յորաքանչյուր 6 ժամը մեկ, երրորդը՝ յորաքանչյուր 8 ժամը մեկ: Երևանից մեկնլուց քանի՞ ժամ հետո այդ ավտոբուսները նորից կհանդիպեն Երևանում: Պատ.՝ 24 ժամից 944.  20 սմ երկարություն 18 սմ լայնություն ունեցող ակվարիումում ջրի մակարդակը 14 … More Մաթեմատիկա

English

Elena cleaned the house and watered the flower.She didn’t watch TV and listen to the radio. Youssef watched TV and listened to the radio.He didn’t clean the house and water the flowers Mr. and Mrs. Hill cleaned the house and watched TV.They didn’t water the flowers and listen to the radio. Carmen watered the flowers … More English