Մաթեմատիկա 29.11.2021

1074. Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է. ա) րոպե և ժամ 1/60 բ)օր և շաբաթ  1/7 գ)  միլիմետր և սանտիմետր 1/10 դ) միլիմետր և մետր 1/1000 ե) կիլոգրամ և ցենտներ 1/100 զ)կիլոգրամ և տոննա  1/1000 է) քարակուսի դեցիմետր և քառակուսի մետր 1/100 1077. Անոթում տեղավորվում է 600 գ ջուր: Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք … More Մաթեմատիկա 29.11.2021