Մաթեմատիկա 05.10.2021

376.Բազմապատկեք թիվը. ա)1000×100000=100000000 բ)500x 10000=500000 գ)100×7625=762500 դ)10000×1200=12000000 ե)539×1000=539000 զ)3289x 100000=328900000 է)10000×3807=38070000 ը)370×1000000=37000000 թ)4375×100=437500 386.Առաջին հողակատորի 1 հեկտարից հավաքված ցորենի բերքը 34 ց է, երկրորդի 1հեկտարից հավաքածը 44 ց:Ընդամենը քանի ցենտներ ցորեն են հավաքել երկու հողակտորներից, եթե նրանցից առաջին մակերեսը  300 հա է, երկրորդինը 740 հա: Լուծում 34×300=10200 44×740=33560 10200+33560=43760 Պատ.` 43760 ցենտեր 387.Պետք է վերանորոգել … More Մաթեմատիկա 05.10.2021