Մաթեմատիկա 06.10.2021

404.Կատարեք գործողությունները. ա)(6518818+2372):(4331-1341)= 6518818+2372=6521190 4331-1341=2990 6521190:2990=2181 բ)(77073217+3023):(68906-576)= 77073217+3023=7707240 68906-576=68330 7707240: 68330=1128 գ)(5817362+1986):(1940-1024)=5817362+1986=5819348  1940-1024=916  5819348: 916=6353 409.Երկու գրադարանում կա 74 գիրք:Եթե նրանցից մեկից մյուսի մեջ տեղափոխենք 13 գիրք, ապա գրադարակներում դրված գրքերի քանակները կհավասարվեն:Քանի գիրք կա գրադարաներից յուրաքանչյուրում: Լուծում 74:2=37 37-13=24 37+13=50 Պատ.՝I-ում 24 II-ում 50 410. Հացի գործարան պետք է տանել ալյուրի 690 պարկ՝ յուրաքանչյուրում … More Մաթեմատիկա 06.10.2021