Մաթեմատիկա11.10.2021

449. Կատարե՛ք գործողությունները.ա) (324-17)x(30-25)=1535324-17=30730-25=5307×5=1535 բ) (894-633)x(972-69)=235683894-633=261972-69=903261×903=235683 գ) (1007-388)x(59-46)=80471007-388=61959-46=13619×13=8047 դ) (800-445)x(378-211)=59285800-445=355378-211=167355×167=59285 ե) (777-205)x(603-29)=328328777-205=572603-29=574572×574=328328 զ) (2379-12)x(101-93)=189362379-12=2367101-93=82367×8=18936 է) (906-35)x(496-57)=382369906-35=871496-57=439871×439=382369 ը) (55-9).(137-62)=345055-9=46137-62=7546×75=3450 460. Երկու տակառներից առաջինում կար 48 լ ջուր, երկրորդում է 30 լ։ Ինչքա՞ն ջուր պիտի վերցվի առաջին տակառից, որպեսզի երկու տակառներում մնա 60 լ ջուր։Լուծում48-30=1848-18=3030+30=60Պատ՝. 18 լ 464. Համերգին ներկա էր 938 ունկնդիր։ Նրանցից 265-ը տոմսի համար … More Մաթեմատիկա11.10.2021