Մաթմատիկա 20.10.2021

573.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛լ 3 թվին և աշվե՛ք թվային ատահայտության արժեք. ա)3x*+386= 3×3+386=395 բ)27:*+96:*= 27:3+96:3=35 գ)(17-*)x3= (17-3)x3=42դ)(6x*+3)x*= (6×3+3)x3=63 ե)(78:*+99:*)x5= (78:3+99:3)x5=295 զ) *x2+*x3+*x4= 3×2+3×3+3×4=27 577.Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. Անկյունագիծով Ա. Թիվ, որից 80603 հանելու արդյունքը գրվում է միևնույն թվանշանով: Գ. 18757-ի բաժանվող թիվ: Հորիզոնական Ա. Թիվ, որի կարգերում գրված թիվը հաջորդաբար 1-ով փոքրաման են: Գ. Թիվ, որի կարգերում … More Մաթմատիկա 20.10.2021