Մաթեմաիկա 18.10.2021

525.Կատարե՛ք հաշվումները։ա) (18+27)։3=15բ) (16+28)։4=11գ) (3×25)։5=9դ) (18×132)։6=396ե) (39×1205)։13=3615զ) (48×5327)։16=15981է) (10372×51)։17=31116ը) (2375×80)։40=4750թ) (4096×75)։25=12288 532. Կատարե՛ք գործողություններըա) 531+1053։117-(443-399։57)=104399։57=7443-7=4361053։117=9531+9=540540-436=104 բ) 57×2452+818-(338-78։78)=14024578։78=1338-1=33757×2452=139764139764+818=140582140582-337=140245 գ) 948-1359։9+206×42-272=91771359։9=151206×42=8652948-151=797797+8652=94499449-272=9177 դ) 734175-779։19+795.23=752419779։19=41795×23=18285734175-41=734134734134+18285=752419 ե) 309824։376+96514։902=931309824։376=82496514։902=107107+824=931 զ) 488865։897-191875։625=238488865։897=545191875։625=307545-307=238 533. 27, 32, 64, 81, 243, 1003, 825, 964, 125, 17 թվերից ընտրե՛ք այն թվերի զույգերը, որոնք որոնք ունեն 1-ին ոչ հավասար միևնույն բաժանարարը: Պատ.`32, 64, 27, 81, 825, 243, … More Մաթեմաիկա 18.10.2021

Համո Սահյան

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲԸ Պարիսպներով շրջապատվածԲերդի պես էր ձեր տունը հին.Գյուղի մեջ, բայց գյուղից զատվածՄի դղյակ էր հեքիաթային։ Ես մեր բակից ամեն անգամՆայում էի ձեր դղյակին…Եվ նախանձում էի անգամԿտրին իջած կաչաղակին։ Տենչում էի հավքի թևովՀասնել մի օր երկրորդ հարկին,Բայց ո՞վ, բայց ո՞վ կթողներ, որԱրժանանամ ես այդ փառքին։ Նայում էիր հաճախ ինչպեսՏասնհինգօրյա լուսինն ամպիցԵվ չքանում վայրկենապեսԵրկրորդ հարկի … More Համո Սահյան