Մաթեմատիկա 07.10.2021

430. Կատարեք գործողությունները: ա) (5453:287)x(627:11)=1083 5453:287=19 627:11=57 19×57=1083 բ) (42840:420)x(51376:169)=31008 42840:420=102 51376:169=304 102×304=31008 գ) (231840:345)x(3250:325)=6720 231840:345=672 3250:325=10 672×10=6720 դ)(20028:4)x(242792:1364)=891246 20028:4=5007 242792:1364=178 5007×178=891246 433. Երկու գրքերից յուրաքանչյուրի զանգվածը 1կգ է: Որքա՞ն է ձմերուկի զանգվածը: Լուծում՝ 1+1=2 2+5+1=8 8-2=6 Պատ.՝6կգ 435. Վանդակների միջև դրե՛ք համեմատման այն նշանները որոնցով կստացվեն ճիշտ անհավասարություններ: 437. Լճափ էր եկել 317 մարդ: … More Մաթեմատիկա 07.10.2021